Mero FM LOGO
Mero FM
(All Time Music)

परिचय

OnAir Nepal, नेपाल सरकार, कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई Online मिडियामा काम गर्ने एक प्राइभेट कम्पनि हो | Online को क्षेत्रमा भईरहेको तिब्र विकाससंगै आम नागरिकलाई कसरी छिटो र सरल तरिकाले सूचना पुर्याउने भन्ने बिषयलाई onairnepal ले आत्मसाथ गरेको छ | सोहि आवश्कता महशुस गरि onairnepal ले एउटा यस्तो web portal र mobile app निर्माण गरेको छ जहाँ हरसम्भव सम्पूर्ण नेपाली मिडियालाई अटाउने प्रयास गरेको छ | यस भित्र सूचनाका मुख्यतय तीन माध्यम प्रयोग गरिएको छ | अडियो, भिडियो र टेक्स जहाँ बसेर तपाईंले नेपाली संचार माध्यममा प्रसारण तथा प्रकाशन भएका सम्पूर्ण सूचना तथा खबरहरु पढन, सुन्न र हेर्न सक्नुहुने छ |

OnAir Nepal ले अनलाईन मिडियामा हाल गरिरहेका कार्यहरु :

१. Radio Monitoring : हाल नेपालमा रहेका केहि रेडियो स्टेसनमा केन्द्रमा रहेका INGO ले प्रसारण गर्न लगाएका PSA हरु समयमा बजे नबजेको, पुरा Spot बजे नबजेको आदि online मार्फत जाचबुझ गरि सम्बन्धित निकायलाई रिपोर्ट बुझाउने |

२. Online Streaming : नेपाल भित्र रहेका विभिन्न एफ एम स्टेसनहरूलाई web base तथा mobile app मार्फत online मा प्रशारण गराउनको लागि लगभग ५० भन्दा माथि रेडियो स्टेसनहरुलाई online streaming गरिरहेको छ |

३. Tender Notice : Tender Bid गर्ने विभिन्न संघ, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई लक्षित गरि सजिलो, छिटो र सस्तो तरिकाबाट राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र, दरभाउ पत्र, सूचीदर्ता, प्रस्त्वाना लगायतका सुचनाहरु online को प्रयोग गरि दैनिक रुपमा ईमेल तथा mobile app मा हेर्न सकिने बनाईएको छ |

४. Web Page तथा mobile app : Online को क्षेत्रमा भईरहेको तिब्र विकाससंगै आम नागरिकलाई कसरी छिटो र सरल तरिकाले सूचना पुर्याउने भन्ने बिषयलाई onairnepal ले आत्मसाथ गरेको छ | सोहि आवश्कता महशुस गरि onairnepal ले एउटा यस्तो web portal र mobile app निर्माण गरेको छ जहाँ हरसम्भव सम्पूर्ण नेपाली मिडियालाई अटाउने प्रयास गरेको छ |

Program Schedule

Program
Time
Music of Instrument
05:00 - 05:30

धार्मिक भजनहरु
05:30 - 06:00

आध्यात्मिक कार्यक्रम
06:00 - 07:00

रेडियो नेपालको समाचार
07:00 - 07:30

प्रविधिका कुरा
07:30 - 08:00

English News
08:00 - 08:30

सांगीतिक प्रोमो
08:30 - 09:00

कथा बाचन
09:00 - 09:30

नेपाली आधुनिक गीत
09:30 - 10:00

सदाबहार हिन्दि गीत
10:00 - 11:00

नेपाली चलचित्रका गीत
11:00 - 12:00

नेपाली पप गीत
12:00 - 13:00

नेपाली लोक दोहरी गीत
13:00 - 14:00

Hindi Fast Song
14:00 - 15:00

मधुर आधुनिक गीत
15:00 - 16:00

पुराना नेपाली पप गीत
16:00 - 16:30

सामाजिक कार्यक्रम
16:30 - 17:00
Program
Time
Music of Instrument
05:00 - 05:30

धार्मिक भजनहरु
05:30 - 06:00

आध्यात्मिक कार्यक्रम
06:00 - 07:00

रेडियो नेपालको समाचार
07:00 - 07:30

प्रविधिका कुरा
07:30 - 08:00

English News
08:00 - 08:30

सांगीतिक प्रोमो
08:30 - 09:00

कथा बाचन
09:00 - 09:30

नेपाली आधुनिक गीत
09:30 - 10:00

सदाबहार हिन्दि गीत
10:00 - 11:00

नेपाली चलचित्रका गीत
11:00 - 12:00

नेपाली पप गीत
12:00 - 13:00

नेपाली लोक दोहरी गीत
13:00 - 14:00

Hindi Fast Song
14:00 - 15:00

मधुर आधुनिक गीत
15:00 - 16:00

पुराना नेपाली पप गीत
16:00 - 16:30

सामाजिक कार्यक्रम
16:30 - 17:00
Program
Time
Music of Instrument
05:00 - 05:30

धार्मिक भजनहरु
05:30 - 06:00

आध्यात्मिक कार्यक्रम
06:00 - 07:00

रेडियो नेपालको समाचार
07:00 - 07:30

प्रविधिका कुरा
07:30 - 08:00

English News
08:00 - 08:30

सांगीतिक प्रोमो
08:30 - 09:00

कथा बाचन
09:00 - 09:30

नेपाली आधुनिक गीत
09:30 - 10:00

सदाबहार हिन्दि गीत
10:00 - 11:00

नेपाली चलचित्रका गीत
11:00 - 12:00

नेपाली पप गीत
12:00 - 13:00

नेपाली लोक दोहरी गीत
13:00 - 14:00

Hindi Fast Song
14:00 - 15:00

मधुर आधुनिक गीत
15:00 - 16:00

पुराना नेपाली पप गीत
16:00 - 16:30

सामाजिक कार्यक्रम
16:30 - 17:00
Program
Time
Music of Instrument
05:00 - 05:30

धार्मिक भजनहरु
05:30 - 06:00

आध्यात्मिक कार्यक्रम
06:00 - 07:00

रेडियो नेपालको समाचार
07:00 - 07:30

प्रविधिका कुरा
07:30 - 08:00

English News
08:00 - 08:30

सांगीतिक प्रोमो
08:30 - 09:00

कथा बाचन
09:00 - 09:30

नेपाली आधुनिक गीत
09:30 - 10:00

सदाबहार हिन्दि गीत
10:00 - 11:00

नेपाली चलचित्रका गीत
11:00 - 12:00

नेपाली पप गीत
12:00 - 13:00

नेपाली लोक दोहरी गीत
13:00 - 14:00

Hindi Fast Song
14:00 - 15:00

मधुर आधुनिक गीत
15:00 - 16:00

पुराना नेपाली पप गीत
16:00 - 16:30

सामाजिक कार्यक्रम
16:30 - 17:00
Program
Time
Music of Instrument
05:00 - 05:30

धार्मिक भजनहरु
05:30 - 06:00

आध्यात्मिक कार्यक्रम
06:00 - 07:00

रेडियो नेपालको समाचार
07:00 - 07:30

प्रविधिका कुरा
07:30 - 08:00

English News
08:00 - 08:30

सांगीतिक प्रोमो
08:30 - 09:00

कथा बाचन
09:00 - 09:30

नेपाली आधुनिक गीत
09:30 - 10:00

सदाबहार हिन्दि गीत
10:00 - 11:00

नेपाली चलचित्रका गीत
11:00 - 12:00

नेपाली पप गीत
12:00 - 13:00

नेपाली लोक दोहरी गीत
13:00 - 14:00

Hindi Fast Song
14:00 - 15:00

मधुर आधुनिक गीत
15:00 - 16:00

पुराना नेपाली पप गीत
16:00 - 16:30

सामाजिक कार्यक्रम
16:30 - 17:00
Program
Time
Music of Instrument
05:00 - 05:30

धार्मिक भजनहरु
05:30 - 06:00

आध्यात्मिक कार्यक्रम
06:00 - 07:00

रेडियो नेपालको समाचार
07:00 - 07:30

प्रविधिका कुरा
07:30 - 08:00

English News
08:00 - 08:30

सांगीतिक प्रोमो
08:30 - 09:00

कथा बाचन
09:00 - 09:30

नेपाली आधुनिक गीत
09:30 - 10:00

सदाबहार हिन्दि गीत
10:00 - 11:00

नेपाली चलचित्रका गीत
11:00 - 12:00

नेपाली पप गीत
12:00 - 13:00

नेपाली लोक दोहरी गीत
13:00 - 14:00

Hindi Fast Song
14:00 - 15:00

मधुर आधुनिक गीत
15:00 - 16:00

पुराना नेपाली पप गीत
16:00 - 16:30

सामाजिक कार्यक्रम
16:30 - 17:00
Program
Time
Music of Instrument
05:00 - 05:30

धार्मिक भजनहरु
05:30 - 06:00

आध्यात्मिक कार्यक्रम
06:00 - 07:00

रेडियो नेपालको समाचार
07:00 - 07:30

प्रविधिका कुरा
07:30 - 08:00

English News
08:00 - 08:30

सांगीतिक प्रोमो
08:30 - 09:00

कथा बाचन
09:00 - 09:30

नेपाली आधुनिक गीत
09:30 - 10:00

सदाबहार हिन्दि गीत
10:00 - 11:00

नेपाली चलचित्रका गीत
11:00 - 12:00

नेपाली पप गीत
12:00 - 13:00

नेपाली लोक दोहरी गीत
13:00 - 14:00

Hindi Fast Song
14:00 - 15:00

मधुर आधुनिक गीत
15:00 - 16:00

पुराना नेपाली पप गीत
16:00 - 16:30

सामाजिक कार्यक्रम
16:30 - 17:00

Archive


प्रविधिका कुरा (२०७२ चैत्र २०)
काया कैरन, ६:०० बजे (२०७२ चैत्र २०)
काया कैरन, ६:०० बजे (२०७२ चैत्र १९)
प्रविधिका कुरा (२०७२ चैत्र १९)